Vybraná reference
VENKOVSKÁ USEDLOST
U Balíčků — Tymákov


Zemědělská usedlost s roubeným obytným stavením, zděnou patrovou sýpkou a vročenou bránou.

Usedlost je od roku 1958 zapsána na seznamu kulturních památek, najdeme jí v kategorii Lidová architektura a umění pod názvem Venkovská usedlost U Balíčků.

Sýpka je datovaná do r. 1768 s mladší klasicistní úpravou, brána vročená do r. 1858, stavení obytné z téže doby, stodola před r. 1900, chlévy kolem roku 1920.

Venkovská usedlost je oddělená od návsi zděným plotem a branou s brankou. Roubené obytné stavení na pravé straně dvora je usazeno poněkud dozadu, na něj navazují zděné chlévy. Vlevo na bránu navazuje zděná sýpka v okapní orientaci, za ní původně stávaly další chlévy, které byly v 80. letech strženy. Dispozice dvora je na zadní straně uzavřena stodolou.

Do návsi je statek ohrazen zděným plotem a branou a brankou vpravo. Brána má stlačený oblouk, plasticky vyznačené patky a klenák a nápis LETA 1858. Branka je zaklenutá půlkruhem, povrch členěn pásovou rustikou. Brána vrcholí štítem a dvěma pilířky, konkávními křídly a špicí s vazovitým útvarem. V rovině brány vlevo navazuje kolmo sýpka se sedlovou bobrovou střechou, s pravoúhlým vstupem uprostřed, za kterým je na okoseném trámu letopočet 1765. Sýpka pokračuje chlévem s pultovou střechou a bobrovou krytinou.

Obytné stavení vpravo je posunuto poněkud dozadu, je kryto zvalbenou střechou. Stavení je roubené se dvěma okny vpředu, a lomenicí se skládanými prkny. V lomenici jsou vyříznuta dvě čtyřlistová okénka. Stavení pokračuje chlévy vyklenutými do travers. Dispozice je v zadní části uzavřena cihlovou stodolou.

REFERENCE WOW REALITY PLZEŇ

Zajímá-li vás kompletní referenční list a speciální zaměření naší realitní kanceláře, prosíme, spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře.